Contact

Νίκης 20, Σύνταγμα
τηλ. 210-3235500


Διαλέξεις ιστορίας & τέχνης με τον δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας Στ. Αρβανιτόπουλο


ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΛΑΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΤΟΥ

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου, 6, 13 Δεκεμβρίου 2017 


Με τον δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας Σταύρο Αρβανιτόπουλο 


Καθ' όλη τη μακρότατη διάρκεια ζωής του, που ξεπέρασε τους 11 αιώνες, το βυζαντινό κράτος βρέθηκε στη δίνη τοπικών και διεθνών συγκρούσεων. Κατέχοντας καίρια στρατηγική θέση στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, ελέγχοντας σημαντικότατους χερσαίους και θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους, συνιστώντας τεράστια αγορά και συγχρόνως παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων, συγκεντρώνοντας μυθώδη για τα δεδομένα της εποχής πλούτο και ταυτοχρόνως όγκο λειψάνων και κειμηλίων, ήταν αναμενόμενο να δεχθεί τις επιθέσεις όλων κατ' ουσίαν των λαών που προϋπήρχαν ή έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στις ακτές της Μεσογείου και στην ενδοχώρα της Βαλκανικής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, της Μικράς Ασίας, της Εγγύς Ανατολής. Στα επτά μαθήματα της σειράς θα εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες όλοι αυτοί οι λαοί ήλθαν σε επαφή με την αυτοκρατορία, οι πιο χαρακτηριστικές πολεμικές μεταξύ τους αναμετρήσεις, η ακτινοβολία του βυζαντινού κόσμου ‒καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη πληθώρας λαών‒, οι επιρροές και τα δάνεια του Βυζαντίου από τους γείτονες ή τους κατά καιρούς κατακτητές επαρχιών του.
 • Οι Βόρειοι: Βούλγαροι
 • Οι Βόρειοι: Σέρβοι
 • Οι Βόρειοι: Ρως
 • Οι Ανατολικοί: Άραβες
 • Οι Ανατολικοί: Αρμένιοι και Γεωργιανοί
 • Οι Δυτικοί: Γότθοι και Φράγκοι
 • Οι Δυτικοί: Βενετοί και άλλοι λαοί της Ιταλίας

Έξοδα: € 85 (7 ομιλίες, αναψυκτικά, έντυπα) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 7ο ΩΣ ΤΟ 12ο ΑΙΩΝΑ
 

Τετάρτη 17, 24, 31 Ιανουαρίου, 7, 14 , 21, 28 Φεβρουαρίου, 7 Μαρτίου 2018 

Με τον δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας Σταύρο Αρβανιτόπουλο


Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με τις βασικότερες μορφές της βυζαντινής τέχνης, η οποία ξεκίνησε με την εξέταση της παλαιοχριστιανικής περιόδου (1ος-6ος αι.), θα ασχοληθούμε με την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, μικρογραφίες) και τη γλυπτική των πρωτοβυζαντινών (641-843) και των μεσοβυζαντινών (843-1204) χρόνων. Εγκαταλείποντας οριστικώς τις συνθήκες ζωής της ύστερης αρχαιότητας, οι Βυζαντινοί ήλθαν αντιμέτωποι με σωρεία προβλημάτων: επιθέσεις σε όλα τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, συνεχείς επί αιώνες επιδρομές, μόνιμη εγκατάσταση βαρβάρων στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, θρησκευτικές έριδες και εσωτερικές συγκρούσεις, αλλεπάλληλα καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα, θεαματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση ή και εξαφάνιση πολυάριθμων πόλεων, δραματική πτώση της οικονομίας επέβαλαν την ανασυγκρότηση του κράτους. Μετά το πέρας της περιόδου των ανατροπών και έχοντας πλέον σαφώς μικρότερη έκταση αλλά εμφανώς μεγαλύτερη ομοιογένεια, η αυτοκρατορία γνώρισε πρωτοφανή ακμή και νέες λαμπρές περιόδους, οι οποίες εναλλάσσονταν με φάσεις εσωστρέφειας και σοβαρές κρίσεις. Τις συνθήκες αυτές αντικατοπτρίζει με πολύ εύγλωττο τρόπο η τέχνη των έξι αιώνων από το θάνατο του Ηρακλείου ως την Α' Άλωση από τους Σταυροφόρους, την οποία θα παρακολουθήσουμε μέσα από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα που διασώθηκαν ως τις ημέρες μας ή μαρτυρούνται από τις γραπτές πηγές της εποχής.

 • Εισαγωγή: ιστορικές ανακατατάξεις, νέοι κίνδυνοι, εσωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας (7ος-9ος αι.)
 • Η τέχνη κατά το μεταβατικό 7ο αι.
 • Ανατροπές κατά την περίοδο της Εικονομαχίας
 • Η αναγέννηση των Μακεδόνων
 • Από τους Μακεδόνες στους Κομνηνούς
 • Ο αιώνας των Κομνηνών
 • Η κομνήνεια τέχνη
 • Η πορεία προς τη διάλυση: οι τελευταίες δεκαετίες του 12ου αι.

Έξοδα: € 95 (8 ομιλίες, αναψυκτικά, έντυπα)


 

Για περισσότερες πληροφορίες & για την κράτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας.
ΣΥΡΙΓΟΣ TRAVEL, Nίκης 20 - Αθήνα, τηλ. 210-3223000 210-3235500 210-3250200


Αρχική  ⏩Ημερήσιες  ⏩Εορταστικά/Αργίες  ⏩Εσωτερικό  ⏩Εξωτερικό  ⏩Όλα

Ο τόπος συγκέντρωσης των εκδρομών μας με πούλμαν είναι η οδός Φιλελλήνων 6 (Σύνταγμα, ALPHA BANK), εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων για τις οποίες θα ενημερώνεστε από εμάς.